Når du som kunde handler på dewiese.dk, har du som en hovedregel 2 års reklamationsret. Dette betyder,at du kan få repareret en ødelagt vare, ombyttet til en ny vare, penge retur fra varer eller et afslag i prisen. Hver enkelt situation, afhænger af den konkrete reklamation.
En reklamations berettigelse afhænger af, at fejlen på varen ikke er opstået ved fejlagtig brug eller anden skadeforvoldende adfærd.
Har du en reklamation, skal du inden for rimelig tid efter du har konstateret fejlen, kontakte deWiese.dk. Gør du deWiese.dk opmærksom på din reklamation inden for 30 dage, anses reklamationen altid for værende rettidigt

For reklamation af varer beder vi dig sende en mail til dewiese@dewiese.dk, skrive i emne felt ”Reklamation”, hvis der er muligt vedhæft et billede af reklamation. Vi kontakter dig derefter, så vi kan finde en løsning.
I forbindelse med returnering af reklamationsvarer beder vi dig om at udfylde en returneringsseddel, som vi sender til dig via mail. deWiese dækker alle omkostninger for returnering af reklamationer.